Ulazna vrata

Ulazna vrata su ključni element svakog doma, oblikujući prvi dojam i pružajući osjećaj sigurnosti. Njihov dizajn ne samo da treba biti vizualno privlačan, već i funkcionalan kako bi osigurao potrebnu razinu zaštite i udobnosti. Kvalitetna ulazna vrata predstavljaju spoj između estetike i praktičnosti, nudeći siguran ulaz i izolaciju od vanjskih elemenata.

E90tt

Sistem E90tt izveden je sa prekinutim termičkim mostom,osnovne dubine profila 90mm. Sistem se koristi za izradu ulaznih vrata sa jednostranim i obostranim skrivenim krilom za unutarnje otvaranje. Prekid termičkog mosta postiže se poliamidnim trakama širine 34mm za okvir i krilo.
Posebno dizajniran poliamid na krilu smanjuje deformaciju vrata uslijed temperaturnog širenja ili skupljanja panela. Novi izolacijski profili sastoje se od dva međusobno isprepletena dijela koji se,u slučaju različitog linearnog širenja između aluminijskih komponenti,pomjeraju jedan nasuprot drugog.
Brtvljenje između okvira i krila izvedeno je EPDM vanjskim i centralnim brtvama te tri ekstrudiranim TPV brtvama sa unutarnje strane za obostrano skriveno krilo.

Za više informacija u vezi ovog sistema obratite nam se putem emaila na info@emerus.eu

Imate li projekt na umu?

Kontaktirajte nas

EMERUS D.O.O. Hrvatska
EMERUS D.O.O. BiH