Održivost

ODGOVORNO POSLOVANJE I USKLAĐENOST

EMERUS je društveno odgovorna tvrtka posvećena održavanju najviših standarda i praksi u zaštiti ljudskih prava, radnih odnosa, ekološke zaštite i borbi protiv korupcije. U svim zemljama i regijama gdje poslujemo, strogo se pridržavamo lokalnih zakonskih zahtjeva i propisa. Naš pristup upravljanju održivim razvojem temelji se na jasno definiranim propisima, politikama i kodeksima.

Načela koja usmjeravaju naše odnose s partnerima jasno su definirana u našem Kodeksu ponašanja za dobavljače, kupce i poslovne partnere.

ZDRAVLJE I SIGURNOST na radnom mjestu

EMERUS je posvećen stvaranju radnog okruženja koje svakom zaposleniku omogućava rad u sigurnim i zdravim uvjetima.  Vjerujemo da su zdravstvena, industrijska i protupožarna sigurnost temelj stabilnog rada svake proizvodnje. Konstantnom identifikacijom prilika za poboljšanje, pružanjem potrebnih obuka i opreme za siguran rad, te implementacijom proaktivnog sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću, natojimo eliminirati rizik od ozljeda na radu te zaštititi zdravlje zaposlenika i posjetitelja. Naš sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu certificiran je prema normi ISO 45001 od strane neovisnih akreditiranih tijela, što potvrđuje našu predanost najvišim standardima.

ALUMINIJ - Beskonačno recikliranje

Aluminij se ističe kao jedan od materijala s najvišim stopama recikliranja na svjetskoj razini. Čak 75% aluminija koji je ikada proizveden i dalje je u uporabi. Predviđa se da će potražnja za aluminijem, koji je ključan za brojne važne industrije poput građevinarstva, transporta i prijenosa energije, do 2050. godine porasti za više od 50%. Stoga, industrija aluminija igra važnu ulogu u zelenoj tranziciji, kako na europskoj tako i na globalnoj razini.

EMERUS ekološke aktivnosti

Naša predanost zaštiti okoliša vidljiva je u raznim segmentima našeg proizvodnog lanca. Kontinuirano nastojimo minimizirati naš utjecaj na okoliš kroz sve naše poslovne aktivnosti. Naši proizvodni pogoni usklađeni su s međunarodnim standardom ISO 14001 za sustav upravljanja okolišem, što je potvrđeno certifikatima izdanim od strane akreditiranih nezavisnih tijela.

Obnovljivi izvori energije i povećanje energetske neovisnosti

Gotovo 100% naših proizvoda nastaje korištenjem električne energije iz obnovljivih izvora, koju osiguravaju hidroelektrane i solarna postrojenja u Bosni i Hercegovini. Dodatno, instalacijom vlastite solarne elektrane ne samo da doprinosimo povećanju proizvodnje čiste energije, već istovremeno jačamo našu energetsku neovisnost.

Energetska učinkovitost

Svjesni važnosti energetske učinkovitosti i njezinih pozitivnih učinaka na okoliš i zajednicu, kontinuirano ulažemo napore u njeno poboljšanje kroz različite aktivnosti. Ove aktivnosti uključuju modernizaciju proizvodnje uz korištenje suvremene opreme, implementaciju novih, ekološki prihvatljivih tehnologija te uvođenje efikasnijih hidrauličkih sustava koji rezultiraju dodatnim uštedama u potrošnji električne energije.

Recikliranje

Aluminij je jedan od predvodnika cirkularne ekonomije. Prikladan je za višekratno recikliranje, bez gubitka svojih izvornih svojstava. Štoviše, recikliranjem aluminija smanjujemo potrošnju energije za 95% u usporedbi s proizvodnjom primarnog aluminija, što predstavlja jasnu ekološku prednost. Dakle, recikliranjem smanjujemo ugljični otisak, kao i ugljični otisak ključnih sektora poput graditeljstva, mobilnosti i ambalaže. Od svih materijala, stope recikliranja aluminija su već među najvišima u Europi.

Cirkularna ekonomija je model gospodarske aktivnosti koji teži minimiziranju otpada i maksimiziranju upotrebe resursa. Prema Svjetskom gospodarskom forumu, "cirkularna ekonomija je industrijski sustav koji je obnavljajući ili regenerativan po namjeri i dizajnu. Ona zamjenjuje koncept 'kraj životnog ciklusa' s obnovom, prelazi na korištenje obnovljive energije, eliminira upotrebu toksičnih kemikalija koje ometaju ponovnu upotrebu, i teži eliminaciji otpada kroz superiorni dizajn materijala, proizvoda, sustava i poslovnih modela" (Svjetski gospodarski forum, 2020). Ovaj model se temelji na načelima održivosti i često se suprotstavlja tradicionalnom linearnom modelu gospodarske aktivnosti, koji se zasniva na modelu korištenja resursa po principu uzmi-napravi-baci.

Cirkularna ekonomija posebno obećava u ostvarivanju UN-ovih Ciljeva održivog razvoja (SDG), uključujući Cilj 6 o energiji, Cilj 8 o ekonomskom rastu, Cilj 11 o održivim gradovima, Cilj 12 o održivoj potrošnji i proizvodnji, Cilj 13 o klimatskim promjenama, Cilj 14 o oceanima i Cilj 15 o životu na kopnu.

Cirkularna ekonomija je nezamisliva bez cirkularnih sustava upravljanja otpadom. U Emerus-u pridajemo posebnu pozornost upravljanju otpadnim emisijama i otpadom, vodeći se načelima smanjenja, ponovne upotrebe, recikliranja i oporabe (4R principi). Naši proizvodni pogoni opremljeni su sustavima za pročišćavanje i recirkulaciju vode. Minimiziranje otpada postižemo kroz procese recikliranja koje provodimo interno, kao i u suradnji s našim dobavljačima i partnerima. Stopa recikliranja naših otpadnih tokova kontinuirano raste svake godine.

Utjecaj našeg proizvoda na okoliš

EMERUS uspostavlja transparentnost. Većina naših proizvoda posjeduje EPD (Environmental Product Declaration) ekološke deklaracije, pripremljene prema međunarodnim standardima (ISO 14025, EN 15804). EPD je neovisno verificirano izvješće koje transparentno i usporedivo prikazuje utjecaj proizvoda na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa, mjerenjem tih utjecaja prema standardiziranoj metodologiji LCA (Life Cycle Assessment). Sadrži 37 okolišnih parametara, kao što su potencijal globalnog zagrijavanja, razgradnja ozonskog omotača, zakiseljavanje, eutrofikacija, generiranje opasnog i neopasnog otpada, stopa recikliranja, ekotoksičnost, itd. Neovisnost i certificirana priroda EPD-a osiguravaju točne i pouzdane informacije.

EPD ima važnu ulogu u građevinskom sektoru, jer omogućava projektantima, izvođačima radova i ostalim dionicima bolje razumijevanje održivih proizvoda i njihovog utjecaja na okoliš. Certifikacijski sustavi kao što su LEED i BREEAM postavljaju kriterije za održivost i uvode specifične zahtjeve za građevinske objekte. Dodatno, proizvodi sukladni međunarodnim standardima održivosti osnova su „zelene“ javne nabave (GPP – Green Public Procurement).

Usporedba emisija CO2e iz Emerusovog proizvodnog pogona i europskog prosjeka CO2e „gate to gate“
Usporedba emisija CO2e primarnog aluminija u EMERUS-u, u Europi i u svijetu.

Niskougljične legure aluminija

Aktivno se zalažemo za održivost i pružamo našim kupcima mogućnost da učine isto: odabirom EMERUS-a mogu se odlučiti za upotrebu legura aluminija s niskim udjelom ugljika, tj. sirovina koje sadrže veći udio recikliranog proizvoda.

Vodeće načelo u planiranju našeg budućeg poslovnog razvoja je ODRŽIVOST, što implicira poseban odnos prema okolišu kao jednom od najvažnijih resursa. Naš cilj je smanjiti ekološki otisak, čime podržavamo ciljeve europske ZELENE TRANZICIJE kako bismo postigli klimatsku neutralnost i nultu onečišćenost.

Imate li projekt na umu?

Kontaktirajte nas

EMERUS D.O.O. Hrvatska
EMERUS D.O.O. BiH