Kosi industrijski krov

EK 11100

Vertikalno postavljanje

EK 11200

Horizontalno postavljanje

Tehničke karakteristike:

Aplikacija

Trapezoidni i sandwich panel krovovi

Tipovi modula

Svi monofacijalni i bifacijalni moduli, uokvireni ili laminirani. Optimizirana bifacijalnost sukladno zahtjevima proizvođača modula.

Raspored modula

Višestruki rasporedi, ovisno o lokalnom rasporedu krova.

Orijentacija modula:

Portretna/okomita,   pejzažna/vodoravna

Nagib modula

Prema nagibu krova / zahtjevima projekta

 

 

Standardi

Eurocode 1 - Utjecaji na konstrukcije

Eurocode 3 - Mjerenje i konstrukcija čeličnih konstrukcija Eurocode 9 - Dizajn aluminijskih konstrukcija

Potporni profili

Aluminij 6063 T66

Fiksiranje za tlo

Samourezujući vijci

Mali dijelovi

Nehrđajući čelik (projektno specifično V2A/V4A) Ekstrudirani aluminij (EN AW 6063 T66)

EPDM

Prednost za vanjske primjene

Aluminij ima prirodnu otpornost na koroziju, tj. sposobnost stvaranja zaštitnog oksidnog sloja na površini koji štiti metal od daljnje korozije.To ga čini pogodnim za vanjske primjene, posebno u uvjetima visoke vlažnosti.

Rukovanje i transport

Specifična gustoća aluminija je niska, što ga čini lakim materijalom za rukovanje i montažu sustava. Manja težina također smanjuje troškove prijevoza i instalacije

Kontrola kvalitete i podrška

Cijeli proces proizvodnje EK11100 odvija se u Emerusu, što osigurava odličnu kontrolu kvalitete i podršku tijekom implementacije te lakšu komunikaciju i koordinaciju između proizvođača sustava i krajnjeg korisnika.

Ušteda troškova i ubrzana montaža

Emerus nudi opcije obrade komada EK11100 na bilo koje dimenzije, sa rasporedom rupa prema zahtjevima. Komadi se predmontiraju u prostorijama Emerus-a te je montaža na terenu maksimalno pojednostavljena.

Održivost i zaštita okoliša

Sustav se može lako rastaviti i reciklirati. Ta karakteristika ima značajne prednosti u smislu održivosti i zaštite okoliša.

Imate li projekt na umu?

Kontaktirajte nas

EMERUS D.O.O. Hrvatska
EMERUS D.O.O. BiH