RJEŠENJA PO MJERI - EMERUS d.o.o.

PRILAGOĐENA RJEŠENJA PO MJERI

Specijalizirali smo se u proizvodnji prilagođenih profila koji rješavaju  probleme i zadovoljavaju potrebe naših klijenata. Ovisno o zahtjevima naših klijenata možemo biti uključeni u čitavom procesu od dizajniranja i planiranja do završavanja proizvoda. Vi s nama dijelite Vašu viziju o određenom profilu, a naši iskusni inženjeri ostvaruju ih.  

Da bi se cijeli proces ubrzao, razvili smo upitnik o proizvodu u kojemu su sadržani sve najbitnije informacije. Zajedno s klijentom ispunjavamo sve glavne podatke. To uključuje informacije o klijentu, leguri, dimenzijama, standardima kvalitete, toplinskom obradom, strojnom ili površinskom obradom, itd. Na taj način znatno smanjujemo pogreške kroz cijeli proizvodni proces i izbjegavamo nesporazume i nejasnoće, štedeći vrijeme i novac za obje stranke. 

Nadalje, možemo koristiti 3D ispise za dizajniranje uzoraka i modela i na taj način usavršiti konačni profil bez da moramo proizvoditi prave aluminijske profile s potencijalnim greškama.

Mi smo fleksibilni kao sami aluminij i možemo se prilagoditi svim Vašim željama i zahtjevima.