POLITIKA PRIVATNOSTI - EMERUS d.o.o.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Značenje pojmova:

Opći uvjeti prodaje – Pravila koja je donio Emerus kako bi regulirao pitanje prodaje vlastitih proizvoda. Naručivanjem proizvoda Korisnik/Kupac pristaje na Opće uvjete prodaje, Pravila privatnosti, te na ostale zahtjeve od strane Emerusa.

Usluga – Usluga je skup mogućnosti koje Emerus pruža putem svoje platforme Korisnicima/Kupcima. Takve mogućnosti obuhvaćaju dodavanje i uređivanje fotografija kroz albume, naručivanje proizvoda i ostale mogućnosti koje Emerus omogućava putem platforme.

Korisnik i/ili Kupac – Osoba koja se registrira putem Emerus platforme i kojem je Emerus dao mogućnost da putem registracije uređuje vlastiti korisnički sadržaj, kupuje proizvode ili obavlja druge predviđene mogućnosti putem Emerus platforme. Dalje u tekstu se može navoditi kao samo Korisnik ili samo Kupac.

Korisnički sadržaj – Sadržaj kojeg je Korisnik i/ili Kupac prenio na Emerus platformu, te kojeg on slobodno uređuje u skladu s ovim i drugim Emerus pravilima.

Naša pravila o privatnosti objašnjavaju kako prikupljamo, upotrebljavamo, otkrivamo i štitimo informacije koje se odnose na našu uslugu i vaše izbore o prikupljanju i korištenju vaših podataka. Korišteni izrazi koji nisu definirani ovim Pravilima o privatnosti imaju značenje koje im se daje u našim Općim uvjetima prodaje.

Emerus prikuplja sljedeće vrste informacija o Korisniku:

Informacije koje nam izravno pružate

Možemo zatražiti određene informacije kao što su korisničko ime, ime i prezime, datum rođenja, broj telefona, profesiju i adresu e-pošte prilikom registracije za račun Emerus ili ako se dogovorite s nama. Možemo također zadržati sve poruke koje šaljete putem Usluge i prikupljati podatke koje ste unijeli u Sadržaj korisnika koji objavite u Usluzi. Ove informacije koristimo za rad, održavanje i funkcionalnost usluge. Možemo također upotrijebiti te informacije kako bismo komunicirali s vama i rješavali sve probleme koje imate s Uslugom.

Informacije koje možemo primiti od trećih osoba

Možemo primati informacije o vama od trećih strana. Na primjer, ako pristupate našim web stranicama ili Uslugama putem veze ili prijave putem treće strane, na primjer, putem Instagrama, pomoću “slijedite”, dodavanjem aplikacije Emerus, povezujući vaš račun s Emerus uslugom, itd. Ta treća strana može proći određene informacije o vašoj upotrebi usluge Emerus. Ove informacije mogu uključivati, ali nisu ograničene na, korisnički ID povezan s vašim računom (na primjer, vaš Facebook UID), pristupni tok koji je potreban za pristup toj usluzi, sve informacije koje ste dopustili da treća strana podijeli s nama, i sve informacije koje ste objavili u vezi s tom uslugom. Možete i prekinuti vezu računa treće strane s Uslugom podešavanjem postavki kod treće strane. Ako poništite vezu računa treće strane, više nećemo primati prikupljene informacije o vama u vezi s tom uslugom.

Podaci o kolačićima

Kada posjetite Uslugu, možemo poslati jedan ili više kolačića – malu tekstualnu datoteku koja sadrži niz alfanumeričkih znakova – na vaše računalo koje jedinstveno identificira vaš preglednik i omogućava da vam Emerus pomogne pri brzom prijavljivanju i poboljšanju vođenja kroz stranicu. Kolačić također može prenijeti informacije o načinu na koji upotrebljavate Uslugu (npr. Stranice koje pregledavate, veze koje kliknete i druge radnje koje poduzmete na usluzi), kao i dozvoliti nam ili našim poslovnim partnerima vaše korištenje Usluge.

Kolačićima možete upravljati ili ih poništiti putem web preglednika, koji vam omogućava podešavanje postavki kolačića, možete odbiti sve kolačiće ili naznačiti kada se kolačić šalje. Međutim, neke značajke Usluge možda neće ispravno funkcionirati ako je onemogućena mogućnost prihvaćanja kolačića.

Identifikatori uređaja

Kada pristupate Usluzi putem mobilnog uređaja (uključujući, ali ne ograničavajući se na pametne telefone ili tablete), možemo pristupiti, prikupljati, pratiti i / ili daljinski pohraniti jedan ili više “identifikatora uređaja”, poput univerzalno jedinstvenog identifikatora („UJID”). Identifikatori uređaja su male podatkovne datoteke ili slične podatkovne strukture pohranjene ili povezane s vašim mobilnim uređajem koji jedinstveno identificiraju vaš mobilni uređaj. Identifikator uređaja može biti pohranjen u vezi s hardverom uređaja, podacima pohranjenima u vezi s operativnim sustavom uređaja ili drugim softverom ili s podacima koje je Emerus poslao na uređaj. Identifikator uređaja može nam prenijeti informacije o načinu pregledavanja i upotrebe Usluge. Na vašem uređaju može postojati identifikator uređaja koji će vam pomoći da se brže prijavite i poboljšate korištenje Usluge. Neke značajke Usluge možda neće ispravno funkcionirati ako je upotreba ili dostupnost identifikatora uređaja oštećena ili onemogućena.

Podaci o lokaciji

Kada pristupate Usluzi putem mobilnog uređaja, možemo pristupiti, sakupljati, pratiti i / ili daljinski pohraniti “podatke o lokaciji” koji mogu uključivati GPS koordinate (npr. Zemljopisnu širinu i / ili dužinu) ili slične informacije o lokaciji vašeg mobilnog uređaja. Podaci o lokaciji mogu nam prenijeti informacije o tome kako pregledavate i upotrebljavate Uslugu. Neke značajke Usluge, posebno usluge temeljene na lokaciji, možda neće ispravno funkcionirati ako je upotreba ili dostupnost podataka o lokaciji umanjena ili onemogućena.

Kako upotrebljavamo vaše podatke

Koristimo informacije koje prikupljamo o vama u sljedeće svrhe:

Pružanje Usluge: Koristimo informacije koje nam dajete za pružanje Usluge. To uključuje omogućavanje prijavljivanja na Emerus, upravljanje i održavanje Usluge, davanje pristupa dizajnu i naplata za transakcije koje izvršite putem Usluge. Također upotrebljavamo informacije koje prikupljamo o vama automatski kako bismo zapamtili informacije o vama kako ih ne biste morali ponovo unijeti tijekom ponovne posjete ili sljedeći put kada posjetite web stranicu.

Za analizu podataka: Upotrebljavamo informacije o vama kako bismo poboljšali uslugu Emerus i iskustvo naših korisnika, uključujući praćenje ukupnih mjernih podataka, kao što su ukupni broj posjetitelja, promet i sl.

Za promocije i daljnji angažman Emerus usluge: Koristimo Vaše kontakt podatke kako bismo vas kontaktirali o značajkama i ponudama koje se odnose na Uslugu za koju smatramo da bi vas mogle zanimati. Također koristimo informacije koje prikupljamo o vama kako bismo bili sigurni da dobivate najrelevantnije ponude i promocije na temelju vaše upotrebe Usluge i vaših postavki. Možete se odjaviti od dobivanja tih ponuda i promocija kao što je opisano u nastavku.

Za zadovoljstvo korisnika: Koristimo informacije o vama za širenje vašeg zadovoljstva, kao i u svrhe  riješavanja tehničkih problema koje ste iskusili s Uslugom, te kako bismo osigurali pravovremenu popravku i poboljšanje Usluge za sve korisnike Emerusa.

Za prilagodbu Usluge korisnicima: Koristimo informacije koje ste nam dali i informacije o vama kako bismo bili sigurni da je Vaša upotreba Usluge prilagođena vašim potrebama.

Za komunikaciju s Vama o samoj Usluzi: Mi koristimo Vaše kontakt podatke kako bismo stupili u kontakt s vama i iskomunicirali o problematičnim elementima Usluge. Na primjer, možemo vam poslati e-poštu o tehničkim problemima, sigurnosnim upozorenjima ili administrativnim pitanjima.

Za sigurnosne mjere: Koristimo informacije o vama da nadziremo aktivnosti za koje smatramo da su sumnjive ili potencijalno lažne, te da identificiramo kršenja pravila, pravila o privatnosti ili naših Uvjeta prodaje.

Za stvari za koje nam je potrebna posebna suglasnost: S vremena na vrijeme Emerus može zatražiti vašu suglasnost za korištenje vaših podataka za određenu svrhu. Tamo gdje pristanete na to, koristit ćemo ga u tu svrhu. Tamo gdje više ne želite da koristimo vaše podatke u tu svrhu, možete povući suglasnost za tu upotrebu.

Za pitanja koja su nam zatražena, a odnose se na korištenje vaših podataka u skladu sa zakonom: Emerus će koristiti ili otkriti vaše podatke ako razumno vjerujemo da je takvo djelovanje neophodno da (a) se poštuju zakon i razumni zahtjevi izvršenja zakona; (b) se provode naši uvjeti Politike privatnosti ili zaštitite sigurnost ili integritet naše Usluge; i / ili (c) se ostvare ili zaštite prava, imovina ili osobna sigurnost Emerusa, naših korisnika ili drugih osoba.

Pravne osnove za obradu informacija sukladno GDPR (za korisnike u EEA)

Za Emerus korisnike u Europskom ekonomskom području (EEA) Emerus obrađuje vaše podatke u skladu s EU regulativom i propisima kao što je Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR). GDPR regulira kako Emerus može obraditi vaše podatke i prava koja korisnici EEA-a imaju u vezi s njom. To znači da će Emerus prikupljati i koristiti vaše podatke samo ako:

 • nam je potrebno da vam pružimo uslugu i ispunjavamo naše obveze prema Vama sukladno našim Uvjetima prodaje.
 • ste suglasni da upotrebljavamo vaše podatke na određeni način.
 • nam je potrebno da poštivamo naše zakonske obveze.

Ako ste pristali na naše korištenje vaših podataka, u bilo kojem trenutku možete povući takav pristanak. Ovisno o situaciji, možete povući vaš pristanak tako što ćete poslati e-poruku na adresu GDPR@Emerus.com ili putem stranice s postavkama računa. Ako koristimo vaše podatke zbog legitimnog interesa za to, imate pravo prigovora na tu upotrebu. Međutim, ako to učinite, to može značiti da vam neće biti omogućeno nastaviti koristiti Uslugu.

Dijeljenje podataka

Nećemo proslijediti ili prodavati vaše podatke trećim stranama izvan Emerusa bez vašeg pristanka, osim u slučaju plaćanja kako je navedeno u Uvjetima prodaje.

S kim možete dijeliti korisnički sadržaj?

Sve informacije ili sadržaj koji ste dobrovoljno otkrili za objavljivanje u Usluzi, kao što je sadržaj korisnika, možete učiniti javnim. U skladu s vašim profilom i postavkama privatnosti, bilo koji Korisnički sadržaj koji objavite javno mogu pretraživati drugi korisnici. Ako uklonite informacije koje ste poslali u Uslugu, kopije mogu ostati vidljive u predmemoriranim i arhiviranim stranicama Usluge ili ako su drugi korisnici kopirali ili spremili te podatke.

Emerus također može podijeliti vaše podatke s trećim stranama u određenim okolnostima kao što su:

 • u slučaju sudskog naloga ili drugog zakonskog zahtjeva;
 • u slučaju kada smatramo da je potrebno zaštititi vas ili Emerus, kao što je slučaj kada smatramo da postoji potreba za istraživanjem potencijalno prijevarnih ili kriminalnih aktivnosti;
 • u slučaju da ste pristali dijeliti s trećom stranom određene podatke za određenu svrhu.

Emerus također može podijeliti vaše podatke s trećom stranom u okolnostima u kojima prodajemo ili prenosimo Emerus (uključujući bilo koje udjele u Emerusu) ili bilo koju kombinaciju svojih proizvoda, usluga, imovine i / ili poslovnih aktivnosti trećoj strani. Informacije poput naziva klijenata i adresa e-pošte, Korisničkog sadržaja i ostalih informacija o korisniku povezane s Uslugom mogu biti među stavkama prodane ili na drugi način prenesene u ovim vrstama transakcija. Možemo prodati, dodijeliti ili na neki drugi način prenositi takve informacije tijekom korporativnih promjena, spajanja, akvizicija, stečajeva, rastvaranja, reorganizacije, likvidacije, sličnih transakcija ili postupaka koji uključuju sve ili dio Emerusa.

Održavanje sigurnosti vaših podataka

Emerus brine o sigurnosti vaših podataka i koristi odgovarajuće zaštitne mjere kako bi sačuvao integritet i sigurnost svih informacija prikupljenih putem Usluge. Da bismo zaštitili vašu privatnost i sigurnost, poduzimamo razumne korake (poput zahtjeva za jedinstvenom zaporkom) kako bismo potvrdili vaš identitet prije nego što vam odobrimo pristup računu. Vi ste odgovorni za održavanje tajnosti vaših jedinstvenih zaporki i podataka o računu te za nadzor nad pristupom vašoj e-pošti u svakom trenutku. Emerus ne može jamčiti sigurnost bilo kakvih informacija koje šaljete Emerusu ili jamčiti da se informacije o usluzi ne mogu otkriti, mijenjati ili uništiti. Na vaše postavke privatnosti mogu utjecati i promjene funkcionalnosti web stranica i usluga trećih strana koje dodate u Emerus Uslugu, kao što su društvene mreže. Emerus nije odgovoran za funkcionalnost ili sigurnosne mjere bilo koje treće strane.

Kompromitacija/ugroženost informacija

U slučaju da je bilo kakva informacija pod našom kontrolom ugrožena zbog kršenja sigurnosti, Emerus će poduzeti razumne korake kako bi istražio situaciju, i gdje je to prikladno obavijestiti one osobe čiji su podaci možda ugroženi i poduzeti druge korake u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima.

Upravljanje informacijama i postavkama računa

Možete ažurirati podatke o svom računu prijavom na svoj račun i promjenom postavki profila. Također možete prestati primati promotivne poruke e-pošte od nas klikom na “odjaviti link” koji je naveden u takvim komunikacijama. Učinit ćemo sve kako bismo odmah obradili sve zahtjeve za otkazivanje pretplate. Ako imate pitanja o pregledavanju ili izmjeni podataka o računu, možete nas izravno kontaktirati na info@emerus.eu

Prava u vezi s informacijama

Zakoni nekih zemalja daju posebna prava u vezi s osobnim podacima. Ovlaštene osobe/organi u tim pravnim sustavima mogu imati pravo:

 • zatražiti kopiju podataka;
 • zatražiti da ispravljamo netočnosti vezane uz podatke;
 • zatražiti brisanje podataka ili ograničiti pristup podacima;
 • zatražiti strukturiranu elektronsku verziju podataka; i
 • zatražiti razloge za naše korištenje vaših podataka.

Ako želite podnijeti zahtjev za svoje osobne podatke, molimo kontaktirajte nas na info@emerus.eu. Također, za zahtjeve koji se odnose na prava iz GDPR, kontaktirajte nas na GDPR@Emerus.com.

U nekim okolnostima Emerus možda neće biti u mogućnosti udovoljiti zahtjevu koji ste poduzeli u vezi s vašim osobnim podacima. Na primjer, možda nećemo moći pružiti kopiju vaših podataka ako krši prava drugih korisnika. Možda ćemo morati zadržati i određene informacije koje tražite da ih izbrišemo iz raznih razloga, primjerice, ako postoji zakonski zahtjev za to. U nekim ćete slučajevima možda dijeliti svoje podatke s trećim stranama, primjerice objavljivanjem dizajna na web mjestu treće strane. U tom slučaju Emerus neće moći izbrisati te informacije, te ćete morati izravno kontaktirati tu treću stranu.

Ako nismo u mogućnosti riješiti vaš zahtjev ili ako ste zabrinuti zbog mogućih kršenja prava, imate pravo prijaviti problem ili uložiti žalbu tijelu za zaštitu podataka u vašoj jurisdikciji.

Koliko dugo zadržavamo vaš korisnički sadržaj

Nakon prestanka ili deaktiviranja Vašeg Korisničkog računa, Emerus može zadržati vaše podatke o profilu i korisnički sadržaj za komercijalno razumno vrijeme, i to sve dok imamo valjanu svrhu. Konkretno, Emerus može zadržati vaše podatke u svrhu usklađivanja s pravnim i revizijskim obvezama, te za arhiviranje.

Privatnost djece

Emerus samostalno ne prikuplja, niti traži osobne podatke od osobe mlađe od 18 godina. Usluga je namijenjena osobama starijima od 14 godina, a sadržaj koji objavljuje korisnik postavlja se na vlastiti rizik. Ako ustanovite da imamo osobne podatke od osobe mlađe od 18 godina bez potvrde pristanka roditelja, izbrisat ćemo te podatke što je brže moguće. Ako smatrate da možemo primiti takve informacije, od djeteta ili djeteta mlađeg od 14 godina, kontaktirajte nas na info@emerus.eu.

Emerus čini maksimalni napor kako bi spriječio bilo kakav oblik zlostavljanja, uznemiravanja, seksualnog zlostavljanja, pornografije, pedofilije itd. Pozivamo sve korisnike da nas obavijeste na info@emerus.eu ako imaju bilo kakve informacije o takvom ponašanju. Također pripazite na sadržaj kada ga stavljate na Uslugu, osobito kada ga dijelite s drugim osobama.

Povezivanje s drugim web stranicama i uslugama

Kada upotrebljavate vezu za odlazak s Usluge na neku drugu web stranicu, naša se pravila o privatnosti ne primjenjuju na web stranice ili usluge trećih strana. Vaše pregledavanje i interakcija na web stranicama ili usluzi treće strane, uključujući one koji imaju vezu ili oglas na našoj web stranici, podliježu vlastitim pravilima i pravilima treće strane. Suglasni ste da nismo odgovorni i ne vršimo kontrolu nad trećim stranama koje ste ovlastili za pristup vašem korisničkom sadržaju. Ako upotrebljavate web-mjesto ili uslugu treće strane (kao što je Facebook) i dopuštate takav pristup treće strane vašem Korisničkom sadržaju, to činite na vlastitu odgovornost. Ova se Pravila o privatnosti ne primjenjuju na informacije koje prikupljamo na drugi način (uključujući izvanmrežno) ili iz drugih izvora, osim putem Usluge.

Kako nas kontaktirati

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim Pravilima o privatnosti ili Uslugom, kontaktirajte nas na info@emerus.eu