E560S | EMERUS d.o.o.

E560S

E560S

REZULTATI TESTIRANJA NA ISPITNOM CENTRU

Dubina Ispune: 4-18
Dubina okvira: 183 za tri, 47 za dvije tračnice
Dubina krila: 28
Mogućnosti površinske zaštite: Plastifikacija i anodizacija
Legura: 6060 T6
Brtvljenje: EPDM, spužvasti EPDM