ISPREŠAVANJE - EMERUS d.o.o.

ISPREŠAVANJE

Isprešavanje aluminija je proces transformiranja aluminijske legure u predmete s konačnim presjekom profila za raznoliku uporabu. Proces isprešavanja maksimalno iskorištava jedinstvenu kombinaciju fizikalnih karakteristika aluminija. Snažan klip gura aluminijski trupac kroz alat i izlazi na drugom kraju. Isprešani dio se prebacuje na izduženi stol za hlađenje i poprima konačni oblik određenog alata.

Glavne kategorije isprešanih profila su:

1. Ispunjeni; bez otvora
2. Otvoreni; s jednim ili više otvora
3. Poluotvoreni; s djelomično zatvorenim otvorima

Proces isprešavanja sastoji se od sljedećih koraka:

1. Nakon dizajniranja i kreiranja oblika alata, cilindrični trupac od legiranog aluminija se zagrije na  500 °C.
2. Aluminijski trupac se zatim prebacuje u kolijevku gdje se nanosi mazivo za sprječavanje trenja s prešom i klipom.
3. Primjenjuje se ogroman tlak na klip koji gura aluminijski trupac u kontejner, stišćući ga kroz alat.
4. Da bi se izbjegao nastanak oksida, uvodi se tekući ili plinski dušik i pušta se kroz sekcije alata. Ovo stvara nepokretnu atmosferu i produljuje vijek trajanja alata.
5. Isprešani dio prebacuje se na izduženi stol kao produljeni komad s istim oblikom određenog alata. Rasteže se na stol za hlađenje gdje ventilatori hlade novonastalu aluminijsku ekstruziju.
6. Kada je završeno hlađenje, isprešani aluminij se prebacuje na zatezačicu za ravnanje i učvršćivanje.
7. Učvršćene ekstruzije dolaze do stola za piljenje gdje se pila sukladno potrebnim veličinama.
8. Zadnji korak je tretman umjetnog starenja u pećima, koje učvršćuje aluminij s ubrzanim procesom starenja.