ELEKTROTEHNIKA - EMERUS d.o.o.

ELEKTROTEHNIKA

RJEŠENJE

Slijedimo globalne trendove

Odavno postojeći bakreni električni vodiči izmjenjuju se diljem svijeta i poduzeća sve više koriste aluminijske kablove kada grade nove električne vodove, pogotovo u niskonaponskom sektoru.

Uporaba aluminijskih kablova ima značajan ekonomski učinak. Kao prvo, aluminij je puno povoljniji od bakra. Kao drugo, veća vodljivost aluminija dozvoljava veći prijenos struje u istoj infrastrukturi. Budući da potrošnja energije konstantno raste, električne mreže ne mogu više podnijeti postojeće opterećenje, te se povećava broj preopterećenja i kvarova, a izgradnja novih dalekovoda je uvelike skuplja od izmjena kablova.

Aluminij sa svojim legurama se naširoko upotrebljava u proizvodnji elektroničkih i mikro-elektroničkih komponenti, naročito kondenzatora. Pored toga, koristi se za antene, uključujući TV-antene, kao i za konstrukciju radara. U nekim državama čak i dalekovodne stupove grade od aluminija, te se također često rabi u proizvodnji transformatora i niskonaponskih rotornih motora.