Fasadni sustavi

Aluminijske staklene fasade predstavljaju arhitektonski element koji spajanjem aluminija i stakla stvara elegantno i funkcionalno rješenje za oblaganje fasada zgrada. Te se fasade često sastoje od velikih staklenih ploča poduprtih aluminijskim okvirom.

E50K

Emerus E50K je sistem kontinuirane staklene fasade projektiran i izrađen u svrhu realiziranja zaštitnih građevnih oblaganja u više arhitektonskih rješenja.
Sustav "okomica i vodoravnica" omogućuje realiziranje izvedbi s fiksnim i/ili otvarajućim staklima te panelima od različitih materijala.
Nosiva mrežna konstrukcija sastavljena je od okomica i vodoravnica različitih presjeka i modula što omogućava projektiranja u ovisnosti od statičkih i dinamičkih opterećenja koje treba zadovoljiti.
Nosivi elementi imaju vanjsku širinu od 50 mm, a nosivi dio nalazi se iznutra tj. u ambijentu sa kontroliranom temperaturom.
Učvršćenje okomica vrši se preko podesnih držača s pravokutnim reguliranjem i pričvršćenjem na nosivu konstrukciju objekta.
Sve vrste brtvi kako statičke tako i dinamičke, napravljene su od EPDM-a.

Dubina okvira: 83-186 mm
Širina okomice: 50 mm
Vidljiva širina poklopne letvice: 50 mm

E50S

Emerus E50S je sistem strukturalne staklene fasade projektiran i izrađen u svrhu realiziranja zaštitnih građevnih oblaganja u više arhitektonskih rješenja.
Sustav "okomica i vodoravnica" omogućuje realiziranje izvedbi s fiksnim i/ili otvarajućim staklima te panelima od različitih materijala.
Nosiva mrežna konstrukcija sastavljena je od okomica i vodoravnica različitih presjeka i modula što omogućava projektiranja u ovisnosti od statičkih i dinamičkih opterećenja koje treba zadovoljiti.
Nosivi elementi imaju širinu od 50 mm, a  nosivi dio nalazi se iznutra tj. u ambijentu sa kontroliranom temperaturom.
Učvršćenje okomica vrši se preko podesnih držača s pravokutnim reguliranjem i pričvršćenjem na nosivu konstrukciju objekta.
Sve vrste brtvi kako statičke tako i dinamičke, napravljene su od EPDM-a.

Dubina okvira: 83-186 mm
Širina okomice: 50 mm
Vidljiva fuga: 20 mm

Imate li projekt na umu?

Kontaktirajte nas

EMERUS D.O.O. Hrvatska
EMERUS D.O.O. BiH