Crijepni krov

EK 12000

Tehničke karakteristike:

Aplikacija

Crijepni krov

Tipovi modula

Svi monofacijalni i bifacijalni moduli, uokvireni ili laminirani. Optimizirana bifacijalnost sukladno zahtjevima proizvođača modula.

Raspored modula

Višestruki rasporedi, ovisno o lokalnom rasporedu krova.

Orijentacija modula:

Portretna/okomita,   pejzažna/vodoravna

Nagib modula

Prema nagibu krova / zahtjevima projekta

Standardi

Eurocode 1 - Utjecaji na konstrukcije

Eurocode 3 - Mjerenje i konstrukcija čeličnih konstrukcija Eurocode 9 - Dizajn aluminijskih konstrukcija

Potporni profili

Aluminij 6063 T66

Fiksiranje za krov

Samourezujući vijci

Mali dijelovi

Nehrđajući čelik (projektno specifično V2A/V4A) Ekstrudirani aluminij (EN AW 6063 T66)

Prednost za vanjske primjene

Aluminij ima prirodnu otpornost na koroziju, tj. sposobnost stvaranja zaštitnog oksidnog sloja na površini koji štiti metal od daljnje korozije.To ga čini pogodnim za vanjske primjene, posebno u uvjetima visoke vlažnosti.

 

Rukovanje i transport

Specifična gustoća aluminija je niska, što ga čini lakim materijalom za rukovanje i montažu sustava. Manja težina također smanjuje troškove prijevoza i instalacije.

 

Kontrola kvalitete i podrška

Cijeli proces proizvodnje EK12000 odvija se u Emerusu, što osigurava odličnu kontrolu kvalitete i podršku tijekom implementacije te lakšu komunikaciju i koordinaciju između proizvođača sustava i krajnjeg korisnika.

Ušteda troškova i ubrzana montaža

Emerus krovna “kuka” je predmontirana u tvornici Emerus. Napravljena na principu brzog prihvata. Svi dijelovi sustava su predmontirani, te je montaža na terenu maksimalno olakšana.

 

Održivost i zaštita okoliša

Sustav se može lako rastaviti i reciklirati. Ta karakteristika ima značajne prednosti u smislu održivosti i zaštite okoliša.

Imate li projekt na umu?

Kontaktirajte nas

EMERUS D.O.O. Hrvatska
EMERUS D.O.O. BiH