STROJNA OBRADA BH - EMERUS

STROJNA OBRADA

Posljednji detalj našim proizvodima dajemo sa strojnom obradom. Odabir elemenata mehaničkog procesa ovisi o krajnjoj uporabi i specifikacijama konačnog proizvoda. To može biti jednostavna procedura ili složen sustav koji omogućuje preciznije specifikacije, stvaranje prototipa ili proizvodnju velikih količina. 

Vršimo sljedeće usluge: piljenje na mjeru, glodanje, bušenje, probijanje i druge CNC mogućnosti.

Pored toga, nudimo zavarivanje, zakivanje, vijčanje savijanje, spajanje, itd. 

Naš odjel strojne obrade aluminija konstantno napreduje i raste. Kontaktirajte nas odmah da možemo detaljno pričati o Vašim osobnim zahtjevima i potrebama.