CRYSTAL OP100 - EMERUS

CRYSTAL OP100

CRYSTAL OP100

SEGMENTNA STAKLENA OGRADA 

Duljina segmenta: 150 ili 300 mm + pokrovna letva

Instalacija u prostorijama zgrada: klasa C5 prema HRN EN 1991-1-1: 2012

Mogućnosti površinske zaštite: Plastifikacija i anodizacija
Legura: 6060 T6